Dezinsekcija

Drzinsekcija je zatiranje insektov. Insektov je več kot 900.000 vrst, a le nekateri so škodljivi, saj prenašajo bolezni, povzročajo škodo in se hitro razmnožujejo.

Zatiranje komarjev

Zatiranje mravelj

Zatiranje muh in os

Zatiranje ščurkov

Zatiranje stenic

BIOdezinsekcija